Hình ảnh sinh hoạt chùa Vạn Hạnh

 

Hình Ảnh Hội Tết Kỷ Hợi 2019

Chùa Vạn Hạnh

Coi tiếp

Hình ảnh AN CƯ KIẾT ÐÔNG của GHPGVNTNAC

tại chùa Khánh Anh Evry từ 14.1.2019 đến 23.1.2019

Coi tiếp

Ðại lễ Phật Ðản 3-6-2018

 

 

 

 

 

 

 

Xá Lợi Phật

 

 

 

Văn nghệ cúng dường

 

 

 

Bữa cơm xã hội chùa Vạn Hạnh

1-10-2017

Coi tiếp

 

 Ðại Lễ Phật Ðản và Lễ An Vị Vườn Tứ Ðộng Tâm

14-5-2017

Coi tiếp

Ngày tưởng niệm thuyền nhân tử nạn

30-4-2017

Coi tiếp

Open Dag Chùa Vạn Hạnh  5-9-2015

Coi tiếp

Lễ An Vị Phật và Phật Ðản ngày 7-6-2015

Coi tiếp

 

Giao Thừa năm Ất Mùi 2015

Coi tiếp

 

 

Tết Ất Mùi 2015

Coi tiếp

 

 

Ngày Nhập Tự

12-12-2014

Coi tiếp

 

 

Mái ấm quê hương

13-12-2014

Coi tiếp

 

 

Một Ngày Niệm Phật

14-12-2014

Coi tiếp

 

 

Tiến trình xây cất Chùa Vạn Hạnh mới

cập nhật ngày 3-11-2014

Coi tiếp

 

 

Góp một bàn tay - Ban công quả xây cất

cập nhật ngày 3-11-2014

Coi tiếp

 

 

Lễ Trà Tỳ Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Paris - 21 /08/2013

Coi tiếp

 

 

Múa Lân Tết Qúy Tỵ 2013

ngày 10-2-2013

Coi tiếp

 

 

Tết Qúy Tỵ 2013

ngày 10-2-2013

Coi tiếp

 

 

Hình Ảnh lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Chùa Vạn Hạnh

tại Almere Buiten ngày 12-12-2012

Coi tiếp

 

 

Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 23

tại WIELSELBURG - Áo Quốc Từ ngày 22/07/2011 đến ngày 31/07/2011
 

Coi tiếp

 

 

          Hình ảnh khóa tu học Phật pháp tại Hòa Lan tháng 6 năm 2011

 

Coi tiếp

 

 Hình ảnh khóa tu học Phật pháp Âu châu 2010

Coi tiếp

 

 

Hình ảnh lễ Phật đầu năm

Coi tiếp

 

 

 Hình ảnh lễ Vu Lan

Coi tiếp