Video Lễ Khánh Thành Chùa Vạn Hạnh và Kỷ Niệm 40 Hội Phật Giáo Việt Nam tại Ḥa Lan

15-10-2023

 

 

https://quangduc.com/a76168/dai-le-lac-thanh-chua-van-hanh-almere-hoa-lan-ngay-15-10-23- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6HtT6xIh_U

 

 

trở về trang chính