Hình ảnh lễ Phật đầu năm

 

chùa Vạn Hạnh

Ðón Mừng Xuân Mới

Lễ Phật đầu năm

Chúc xuân qúy Thầy

Lễ gia tiên,cúng chư tiên linh

Lộc Phật đầu năm

Nhận lộc đầu xuân

Múa lân mừng xuân mới

Văn nghệ

 Ðiệu múa dân tộc

Cùng nhau thưởng thức văn nghệ

Băng giảng pháp

Gian hàng kinh sách

Gian hàng Gia Ðình Phật Tử Chánh Tín

GÐPT Chánh Tín

Chuẩn bị

Phục vụ đồng hương

Thăm hỏi

Chuẩn bị dùng cơm 

Bữa cơm chay thanh đạm

Mỗi người một tay

Chúc nhau trong dịp xuân về

khu vườn Chùa Vạn Hạnh

Trở về trang chính