Vu Lan - Ma Bo Hiếu

21-8- 2022

 

                                                                                                                                                                              Qu Thầy trước Cổng Tam Quan

 

                                                                                                                                                                    Thầy Thch Thng Tr thuyết giảng

 

Cử hnh đại lễ

 

Dng hoa cng Phật

 

 

 

Bng hồng ci o

 

Cng chư tin linh

                                                                                                                     Tượng đi thuyền nhn

 

Văn nghệ cng dường

 

 

Phục vụ đồng hương

 

 

 

                                           trở về trang chnh