H́nh ảnh lễ Khánh Thành Chùa Vạn Hạnh

và kỷ niệm 40 năm Hội Phật Giáo Việt Nam tại Ḥa Lan

15-10-2023

Chư Tôn Ɖức Tăng Ni hiện diện

 

Quan khách hiện diện

Thầy Thích Pháp Quang giới thiệu chương tŕnh

Ḥa Thượng Thích Minh Giác đọc diễn văn chào mừng

Ḥa Thượng Thích Tánh Thiệt ban đạo từ

Ḥa Thượng Thích Như Ɖiển ban đạo từ

Bà Veeningen, đại diện thành phố Almere phát biểu cảm tưởng

Ông Ritman, chủ tịch Hội Phật Giáo Ḥa Lan phát biểu

Kỷ Yếu Vạn Hạnh được dâng tặng Chư Tôn Ɖức Tăng Ni

 Ɖại diện các ban ngành nhận Bảng Công Ɖức

Lễ Tác Bạch

 

 

Giây phút cắt băng khánh thành chùa Vạn Hạnh

 

Chư Tôn Ɖức Tăng Ni trước chánh điện chùa Vạn Hạnh

 

Niềm vui rạng rỡ

Múa cờ

 

Lân chào mừng Chư Tôn Ɖức Tăng Ni

 

 

Niệm Hương Bạch Phật

 

 

Kính mừng Ḥa Thượng Thích Minh Giác sinh nhật

 

 

Văn nghệ cúng dường

 

 

 

 

 

Phật tử thọ trai

 

 

trở về trang chính