Tết Qy Tỵ 2013

 

Mng một tết tại cha Vạn Hạnh

 

Lễ Phật đầu xun

 

 

Thầy trụ tr chc xun

 

Pht lộc đầu xun

 

cầu gia đạo an vui

 

Cng chư tin linh

 

Ma ln vui tết

 

 

pht lộc đầu xun

 

 

 

  trở về trang chnh