hiện

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Ḥa Lan

Danh xưng và hệ thống:

Dù phải mang danh là người viễn xứ, tỵ nạn Cộng Sản, sống nhờ ở đất nước người nhưng tinh thần mến Đạo, yêu quê hương luôn luôn thôi thúc những ngựi con Phật ngồi lại bên nhau, kết hợp thành một tổ chức mệnh danh là “Hội Phật Giáo Việt Nam tại Ḥa Lan”, thống thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu.

(trích nội quy Hội Phật Giáo Việt Nam tại Ḥa Lan)

Trụ sở:

Trụ sở Hội Phật Giáo Việt Nam tại Ḥa Lan đặt tại chùa Vạn Hạnh, địa chỉ Sumatraweg 350, 1335 JM  Almere Buiten, điện thoại: 036 – 5257067.

Tôn chỉ và mục đích:

Hội Phật Giáo Việt Nam là một tổ chức hoạt động bất vụ lợi, được thành lập với mục đích:

·         Giúp cho các Phật tử sống đúng tinh thần BI TRÍ DŨNG của đạo Phật,

·         Phát huy Đạo Pháp và văn hóa Dân Tộc

·         Thắt chặt t́nh đồng hương, t́nh đồng đạo để tương trợ lẫn nhau,

·         Liên kết với những đoàn thể, tổ chức, tôn giáo bạn trong các công tác văn hóa, xă hội, từ thiện và khôi phục nền Tự Do, Dân Chủ cho Tổ Quốc Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức:

Ban Trị Sự gồm có Ban Cố Vấn, Ban Thường Vụ, Trụ Tŕ chùa Vạn Hạnh và các ban ngành.

Ban Thường Vụ hiện nay gồm có:

·         Hội Trưởng:  Ḥa Thượng Thích Minh Giác

·         Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ:  đạo hữu Trần Văn Thắng

·         Phó Hội Trưởng Nội Vụ:  đạo hữu Tŕnh B́nh Trường

·        Tổng Thư Kư:  đạo hữu Ngô Thụy Chương

·         Phụ Tá Tổng Thư Kư:  đạo hữu Nguyễn Nhựt Quang

·         Thủ Quỹ:  đạo hữu Nguyễn Văn Oanh

·         Phụ Tá Thủ Quỹ:  đạo hữu Tiết Quốc Hùng

 

Tiến tŕnh h́nh thành Hội Phật Giáo Việt Nam tại Ḥa Lan:

·         13-8-1983: Đại Lễ Vu Lan đầu tiên tổ chức tại thị xă Hoorn dưới sự chứng minh của sư ông Thích Minh Tâm.

·         25-2-1984: Lễ Cầu An đầu năm được tổ chức tại thị xă Enkhuizen. Ban Trị Sự Hội Phật Giáo Việt Nam tại Ḥa Lan được thành lập.

·       3-4-1985: Hội Phật Giáo Việt Nam tại Ḥa Lan chính thức đăng kư hoạt động với danh xưng Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.

·         tháng 8 năm 1986: thầy Thích Minh Giác từ trại tỵ nạn Thái Lan được chấp thuận đến định cư tại Ḥa Lan

·         8-1986: Niệm Phật Đường “Niệm Phật”, dưói sự lănh đạo tinh thần của thầy Thích Minh Giác, thành h́nh tại thị xă Hoorn.

·         tháng Giêng 1991: thầy Thích Thông Trí về sinh hoạt tại Niệm Phật Đường Niệm Phật.

·         tháng Giêng năm 1993: Chùa Vạn Hạnh thành h́nh tại Nederhorst den Berg.

·         12-12-2012: Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Chùa Vạn Hạnh mới Almere.

·         7-6-2015: Lễ An Vị Phật và Lễ Phật Đản Phật Lịch 2559 tổ chức tại chùa Vạn Hạnh mới Almere.