Gia Ðình Phật Tử Chánh Tín

Sinh hoạt Gia Ðình Phật Từ: vào ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng. Hội chân thành kêu gọi Quý Phật Tử và đồng hương khuyến khích và dành thì giờ mang con em mình về Chùa sinh hoạt trong ngày này. Các em không những được Quý Thầy và các huynh trưởng trong Gia Ðình Phật Tử hướng dẫn về Ðạo Pháp mà còn được học tập trao dồi thường xuyên về văn hóa Việt Nam cũng như sinh hoạt vui vẽ với các bạn Việt Nam cùng lứa tuổi

Muốn biết thêm chi tiết và ngày giờ chính xác các sinh hoạt trên, xin Quý Phật Tử và đồng hương hoan hỷ liên lạc về Chùa Vạn Hạnh  điện thoại : 036-5257067