ANBI-informatie

De Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking In Nederland (VBSN) heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan de Stichting VBSN in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte.

Volgens de ANBI-wetgeving dient de stichting VBSN een aantal gegevens op het internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina vermeld.

Naam instelling: Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland (VBSN)                

RSIN/Fiscaal nummer: 803235549

 Contactgegevens

Sumatraweg 350, 1335 JM Almere; telefoon: 036-5257067

E-mail: vanhanhpagodealmere@gmail.com

 Bestuur

Voorzitter                    Thich Minh Giac

Vice Voorzitter           Trinh Binh Truong

Vice Voorzitter           Tran Van Thang

Penningmeester        Nguyen Van Oanh

Ass. Penningmeester   Tiết Quốc Hng

Secretaris                   Ngo Thuy Chuong

Ass. Secretaris         Nguyễn Nhựt Quang

Lid                              Nguyễn Hữu Bền

Lid                             Nguyễn Đức

 Beloningsbeleid

Het bestuur van de VBSN is onbezoldigd.

 Doelstellingen

1.      Begeleiding aan de Boeddhisten om volgens de normen van Boeddha te leven, in wijsheid en moed en in grote betrokkenheid tot de mensheid;

2.      Het uitdragen van het geloof, de Vietnamese cultuur en traditie;

3.      Het versterken van de onderlinge band tussen Vietnamezen en het steunen van geloofsgenoten;

4.      Het leggen van contacten met algemene instellingen en religieuze organisaties.

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn als volgt:

1.      Het regelmatig onderhouden van contacten met land- en geloofsgenoten in Nederland;

2.      Het bevorderen van onderzoek, studie en gesprek over het geloof;

3.      Het mede-optreden als representatief orgaan van de gehele Boeddhistische geloofsgemeenschap in Nederland ten overstaan van overheden en instanties;

4.      Het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen;

5.      Het adviseren, stimuleren en begeleiden van activiteiten en zorgdragen voor voorzieningen die nodig mochten zijn voor de behartiging van de belangen van de geloofsgemeenschap in Nederland;

6.      Het aanwijzen van alle geoorloofde middelen, welke haar ter bereiking van haar doel gewenst voorkomen.

Activiteiten

- Per jaar zijn er vier bestuurvergaderingen;

- Per jaar worden drie grote festiviteiten georganiseerd: het Nieuwjaarsfeest, de geboorte van Boeddha en het Vulan-feest;

- Maandelijks meditatiebijeenkomsten, bijeenkomsten voor de jeugd,  weekendretraite;

- Boeddhistische studiedagen, bruiloften ceremonies, uitvaart begeleidingen en liefdadigheid activiteiten.